Направи интернет по-безопасен!

Киберпрестъпленията, като форма на престъпна дейност, са едни от най-динамично развитите и иновативни престъпления в модерното общество.

Всичко за проекта

Вие сте доставчик на интернет услуги?

Включи се в проекта »

Подай сигнал

Подай сигнал за извършено компютърно престъпление.