• ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, МВР
Новини

Международна конференция

На 10 юни 2014 г. в Суит Хотел София бе открита двудневна Международна конференция по противодействие на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца в интернет, на която Главна Дирекция "Борба с Организираната Престъпност" бе домакин. Във форума взеха участие представители на правоохранителните органи на 26 държави – членки на ЕС, съседни страни и др., сред които САЩ, Австрия, Холандия, Румъния, Великобритания, Унгария, Гърция, Германия, Малта, Естония, Полша и други, както и представители на Европол, неправителствени организации и на бизнеса, имащи отношение към проблема.

Приветствие към участниците произнесе заместник-министърът на вътрешните работи Йордан Грамов. Ръководителят на проекта Явор Колев представи същността на проблема, поставените цели и планираните мероприятия в рамките на инициативата. Сред официалните лица на международния форум бяха Ваня Стефанова, заместник-председател на ДАНС; Любка Кабзималска, заместник-районен прокурор, прокурори от ВКП, полицейски аташета.

Събитието се проведе в рамките на проект HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003996 „Децата – потенциални жертви на престъпления в интернет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Специфична програма „Превенция и борба с престъпността” (ISEC) на Европейската комисия. Проектът се изпълнява в партньорство с „Международната агенция за превенция на престъпността и политиките за сигурност”, Румъния и Полицейските сили на Малта, като срокът за реализацията е 18 месеца. Стойността на проекта е 125 000 евро, от които 90% са отпуснати под формата на безвъзмезден грант от ЕК, а останалите 10% представляват съфинансиране от страна на ГДБОП и „Международната агенция за превенция на престъпността и политиките за сигурност”.

Целта на конференцията бе да се даде широк международен отзвук относно престъпленията, извършвани срещу деца в интернет пространството, постигане на по-ефективно противодействие на онлайн сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца, както и подобряване на механизмите за международно сътрудничество между компетентните институции на национално и международно ниво.

< Всички новини 12.06.2014