• ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, МВР
Контакт с нас
Направи интернет по-безопасно място!

Ако имате въпроси относно проекта “Децата - потенциални жертви на престъпления в интернет”, може да се свържете с нас по следният начин:
Главна Дирекция "Борба с Организираната Престъпност"
отдел "Киберпрестъпност"

Адрес: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 133 А
Телефон: 02 982 8363
E-mail: spasidete@cybercrime.bg

Подай сигнал

Подай сигнал за извършено компютърно престъпление.