• ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, МВР
Бенефициент по проект “Децата-потенциални жертви на престъпления в интернет”


Главна Дирекция "Борба с Организираната Престъпност"

Главна Дирекция "Борба с Организираната Престъпност" (ГДБОП) е специализирана полицейска оперативно-издервателна служба в рамките на МВР за противодействие и неутрализиране на престъпната дейност на местни и транснационални организирани престъпни структури.

www.cybercrime.bg
Партньори по проект “Децата-потенциални жертви на престъпления в интернет”
Международната агенция за превенция на престъпността и политики за сигурност

“Международната агенция за превенция на престъпността и политики за сигурност“ е създадена през октомври 2009 г. и има за цел насърчаване и подкрепа, на различни нива, всички инициативи, действия и отделни конкретни мерки, предимно в Румъния, но и на Балканския полуостров, за да стимулира и активизира предотвратяването на престъпността, особено на организираната, и да гарантира безопасност на обществото.

www.prevenirea-criminalitatii.ro
Сектор „Компютърни престъпления“ към МВР на Малта

http://www.police.gov.mt/en-us/cybercrimeunit