• ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, МВР
Често задавани въпроси
Въпрос
Каква е продължителността на проекта?
Отговор
Проектът е с продължителност 18 месеца, считано от първия ден, след като и последната страна по договора го подпише. Предвижда се всички дейности по проекта да бъдат довършени през 2014 и първата половина на 2015 година.
Въпрос
Какъв е бюджетът, с който проектът разполага?
Отговор
Проектът е на обща стойност 125.084,00 евро, от които 112.538, 07 евро (89,97 %) ще бъдат отпуснати под формата на безвъзмезден грант от страна на ЕК, а останалите 12.545, 93 евро (10,03 %) представляват съфинансиране от страна на ДАНС и „Международната агенция за превенция на престъпността и политики за сигурност” на Република Румъния, в качеството й на партньор по проекта.
Въпрос
Какво се очаква да се подобри с изпълнението на дейностите по този проект?
Отговор
Очакваните резултати са да бъдат споделени съществуващи най-добри практики и опит в сферата на превенцията и борбата срещу он-лайн сексуалната експлоатация и злоупотребата с деца на национално и международно ниво; установени най-добри мерки за намаляване на престъпленията срещу деца и защитаването им в интернет средата; да се засили оперативно сътрудничество между организацията апликант и партньорите й в сферата на он-лайн сексуалната експлоатация на деца и други свързани киберпрестъпления с оглед идентифициране на общи цели;
Въпрос
Каква е целевата група на проекта?
Отговор
Проект „Децата – потенциални жертви на престъпления в интернет” е насочен към постигане на по-ефективно противодействие на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца в интернет, както и подобряване на механизмите за международно сътрудничество и повишаване на професионалния капацитет на компетентните структури за борба с този тип престъпления. Във връзка с това се очаква да се подобри координацията, взаимодействието и взаимното разбиране между правоохранителна власт, правосъдие и други свързани национални власти и европейски институции с борбата срещу киберпрестъпността извършвана срещу деца, както и да бъдат обучени най-малко 70 служители на ДАНС, правоохранителните органи и прокуратурата.