• ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, МВР
За проекта


„Децата-потенциални жертви на престъпления в интернет”


Киберпрестъпленията, като форма на престъпна дейност, са едни от най-динамично развитите и иновативни престъпления в модерното общество, поради техните необичайни начини и методи за извършване. Анонимността в уеб пространството улеснява експлоатацията и злоупотребата на най-уязвимата част от обществото – нашите деца. Използването на Интернет от организирани престъпни групи и мрежи за изготвяне и разпространение на детска порнография и трафик на деца, с цел сексуална експлоатация и злоупотреба е добре документирана и голям брой национални и международни организации обръщат внимание на това.

Проект „Децата – потенциални жертви на престъпления в интернет” е насочен към постигане на по-ефективно противодействие на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца в интернет, както и подобряване на механизмите за международно сътрудничество и повишаване на професионалния капацитет на компетентните структури за борба с този тип престъпления. Проектът е разработен от ГДБОП по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕК, открита целева процедура за рамкови партньори.

Проектът е на обща стойност 125.084,00 евро, от които 112.538, 07 евро (89,97 %) са отпуснати под формата на безвъзмезден грант от страна на ЕК, а останалите 12.545, 93 евро (10,03 %) представляват съфинансиране от страна на ГДБОП и „Международната агенция за превенция на престъпността и политики за сигурност” на Република Румъния, в качеството й на партньор по проекта. Другият партньор, избран от експертите, са Полицейските сили на Малта.

В рамките на проекта се предвижда провеждането на  10 дейности:
• Дейност 1 – „Подготвителна среща”
• Дейност 2 – „Международна конференция по противодействието на сексуална експлоатация и злоупотреба с деца в интернет”;
• Дейност 3 – Среща на Управителния съвет по проекта – с цел отчитане на резултатите от конференцията и напредъка по проекта като цяло;
• Дейност 4 – Познавателно посещение в страна-партньор по проекта (Малта);
• Дейност 5 – Познавателно посещение в страна-партньор по проекта (Румъния);
• Дейност 6 – Разработване на стандартизирана обучителна програма за компетентните институции на национално ниво;
• Дейност 7 – Втора среща на управителния съвет по проекта – Румъния;
• Дейност 8 – Обучение на национално ниво (Северна България);
• Дейност 9 – Обучение на национално ниво (Южна България);
• Дейност 10 – Закриване на проекта.


Очакваните резултати са:

- Споделени съществуващи най-добри практики и опит в сферата на превенцията и борбата срещу он-лайн сексуалната експлоатация и злоупотребата с деца на национално и международно ниво. Установени най-добри мерки за намаляване на престъпленията срещу деца и защитаването им в интернет средата;

- Засилено   оперативно   сътрудничество   между   организацията   апликант  и  партньорите  й  в  сферата  на он-лайн сексуалната експлоатация на деца и други свързани киберпрестъпления с оглед идентифициране на общи цели;

- Разработена  стандартизирана  програма  за  обучение  за  правоохранителните  органи  в съответствие  с българските национални правила и процедури;

- Подобрена  координация,  взаимодействие  и взаимно  разбиране  между  правоохранителна  власт, правосъдие и други свързани национални власти и европейски институции с борбата срещу киберпрестъпността извършвана срещу деца

- Най-малко 70 добре обучени служители на ГДБОП, правоохранителните органи и прокуратурата.


Бенифициент по проекта е Главна Дирекция "Борба с Организираната Престъпност". Управлението на проекта е поверено на г-н Явор Колев - началник-отдел „Киберпрестъпност“, който е и негов ръководител.


Г-н Явор Колев е началник-отдел „Киберпрестъпност“ (бивш „Трансгранична организирана престъпност“) от месец юли 2012 г. Преди да заеме тази длъжност, същият бе началник-сектор „Компютърни престъпления” 5 години (от 2007 г.). Също така управлява Националната контактна точка „24/7“ за високотехнологични престъпления. Преди това е заемал длъжност в 01 РУП-СДВР, сектор „Икономическа престъпност”. Има повече от 12 години опит в противодействието на киберпрестъпността на национално и международно ниво. Г-н Колев е получил богат опит в редица места: Академия за професионално обучение на Испания, CEPOL 2010, Националната полиция на Авила, Испания и мн.други. Г-н Колев е автор на методология за разследване на престъпления срещу интелектуалната собственост, в областта на софтуерното пиратство и за разследване и наказателно преследване на киберпрестъпления. През 2010 г. получава наградата „Рицар на книгата” от Българската асоциация на книгоразпространителите. През 2009 г. получава наградата „Джовани Фалконе”. Гост лектор в Латвийската полицейска академия.
Г-н Кирил Милев, началник-сектор в отдел „Киберпрестъпност“ – помощник-лидер на проекта, и като такъв осъществява мониторинг на изпълнението на дейностите и поставените цели.
Г-н Любомир Тулев, експерт в отдел „Киберпрестъпност“ – експерт по линия на противодействието на онлайн сексуалната експлоатация на деца. Отговорен и за изпълнението на дейностите.