• ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, МВР
Новини

Дейност №8 и №9 по проект HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003996

В изпълнение на дейност №8 и №9 по проект HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003996 „Децата – потенциални жертви на престъпления в интернет”, в периода 07-11.09.2015 год бяха проведени две обучения, съответно за правоприлагащите органи от Северна България, организирано в град Русе, и за колегите им ....

Научи повече 14.09.2015
Познавателно посещение в Малта

В изпълнение на графика за провеждане на дейностите по проект HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003996 „Децата – потенциални жертви на престъпления в интернет” , през периода 12-14 ноември 2014 г. се проведе дейност 4 „Опознавателна мисия в страна партньор по проекта - Малта”. В нея взеха участие ....

Научи повече 16.11.2014
Познавателно посещение в Румъния

В изпълнение на графика за провеждане на дейностите по проект HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003996 „Децата – потенциални жертви на престъпления в интернет” , през периода 24-26 септември 2014 г. се проведе дейност 5 „Опознавателна мисия в страна партньор по проекта - Румъния”. В нея взеха учас....

Научи повече 17.10.2014
Международна конференция

На 10 юни 2014 г. в Суит Хотел София бе открита двудневна Международна конференция по противодействие на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца в интернет, на която Главна Дирекция "Борба с Организираната Престъпност" бе домакин. Във форума взеха участие представители на правоохрани....

Научи повече 12.06.2014
Първа подготвителна среща на участниците в проекта

В началото на м. Март т.г се проведе първата подготвителна среща на Управителния съвет по проекта „Децата – потенциални жертви на престъпления в интернет“ . Участие взеха представители от Главна Дирекция "Борба с Организираната Престъпност", Международна агенция за превенция на престъпност....

Научи повече 10.05.2014