• ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, МВР
Новини

Дейност №8 и №9 по проект HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003996

В изпълнение на дейност №8 и №9 по проект HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003996 „Децата – потенциални жертви на престъпления в интернет”, в периода 07-11.09.2015 год бяха проведени две обучения, съответно за правоприлагащите органи от Северна България, организирано в град Русе, и за колегите им от Южна България, организирано в град Пловдив. Участници в обучението бяха представители на регионалните дирекции на ГДБОП-МВР в страната, и прокурори от съответните районни прокуратури в страната, работещи по противодействие на престъпленията, свързани с онлайн сексуалната експлоатация на деца.

За лектори бяха поканени полицейски служители, работещи в киберзвената на държавите-партьори по проекта – Малта и Румъния, прокурор от Специализираната прокуратура на Румъния, представител на ВКП на РБ и служители на сектор „Киберрестъпност“ при ГДБОП-МВР.

По време на обучението бяха обяснени и демонстрирани последните техники, използвани в дейността по противодействието на сексуалното насилие над деца онлайн, беше направен сравнителен анализ на правната рамки в трите държави и бяха обменени опит и добри праткити.

< Всички новини 14.09.2015