• ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, МВР
Новини

Познавателно посещение в Румъния

В изпълнение на графика за провеждане на дейностите по проект HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003996 „Децата – потенциални жертви на престъпления в интернет” , през периода 24-26 септември 2014 г. се проведе дейност 5 „Опознавателна мисия в страна партньор по проекта - Румъния”. В нея взеха участие експерти от ГДБОП.

Целта на дейността бе: подобряване на сътрудничеството с партньорската държава, засилване на доверието и взаимодействието между институциите като цяло, както и запознаване с най-добрите практики, прилагани от партньорите в областта на противодействието на сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца в интернет пространството.

В рамките на двудневното посещение българските експерти бяха придружавани от г-н Петър Ненов, президент на Международната агенция за противодействие на престъпността и политиките за сигурност, партньор по проекта от румънска страна. Българските експерти имаха възможност да посетят: Дирекцията за противодействие на организираната престъпност към МВР на Румъния, Прокуратурата към Върховния съд по касация и правосъдие и по-специално Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма, офиса на Румънска неправителствена организация, ангажирана в превенция на престъпленията, извършвани срещу деца в интернет, част от международната организация Safe the Child, представител на международната верига Hotline за Румъния, както и офиса на партньорите по проекта. Организацията за провеждането на срещите в Румънската столица бе създадена от г-н Ненов.

< Всички новини 17.10.2014