• ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, МВР
Новини

Първа подготвителна среща на участниците в проекта

В началото на м. Март т.г се проведе първата подготвителна среща на Управителния съвет по проекта „Децата – потенциални жертви на престъпления в интернет“ . Участие взеха представители от Главна Дирекция "Борба с Организираната Престъпност", Международна агенция за превенция на престъпността и политики за сигурност (Румъния) и полицейски служители от Полицията на Малта.


Бяха обсъдени основните задачи и дейности, предстоящи да бъдат извършени по проекта. Основно място зае дискусията около организирането на международна конференция по проблемите на онлайн сексуалната експлоатация на децца , която да се проведе в София, България. Бяха определени представители на държави, които да бъдат поканени в качеството им на гости, и такива, които да бъдат лектори по отделни теми, наред с лекторите от страна на партьорите по проекта – България, Румъния и Малта.

< Всички новини 10.05.2014