• ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, МВР
Доставчици на интернет услуги

Направи интернет по-безопасно място!


Разпространението на материали със сексуална експлоатация на деца в интернет е огромен проблем, едновременно за правоприлагащите органи и за децата, станали жертви. В края на 2012 година, България се присъедини към Глобалния алианс за борба със сексуалната експлоатация на деца онлайн. Една от набелязаните мерки, в рамките на този Алианс, е именно блокирането на достъпа до сайтове с детска експлоатация в участващите страни.

Стратегията за блокиране на достъпа до сайтове, съдържащи такива материали, се осъществява в доста страни в Европа и по света от много години и с много добри резултати.

Интерпол е организацията, поела отговорност за създаването на лист с домейни, на които е установено, че се съдържат интернет страници, разпространяващи снимки и/или видео файлове, показващи сексуална злоупотреба с деца. Именно националните правоприлагащи органи, съвместно с националните бюра на Интерпол, предоставят този списък с домейн адреси напълно безвъзмездно на всеки доставчик на интернет услуга, пожелал доброволно да участва в инициативата.

За да попадне домейн в списъка, според общите правила и процедури на Интерпол, то същият следва да е бил докладван най-малко от три страни като домейн, съдържащ интернет сайт с материали, показващи открита сексуална експлоатация с деца.

Блокирането на достъпа до сайтове с детско сексуално насилие е превантивна мярка. То няма как да премахне тези страници, особено ако те са хостнати в страни, които не са участнички в Глобалния алианс за борба с детската сексуална експлоатация онлайн. Този метод цели да се ограничи достъпа на потребителите, и особено на малолетните и непълнолетни лица, до сайтове, съдържащи снимки и/или видео файлове, показващи открита сексуална злоупотреба с деца.

Когато потребителят се опита да отвори интернет сайт, съдържащ се в „черния списък“ на сайтовете с детска порнография, интернет браузърът автоматично пренасочва потребителя към т.нар „стоп страница“, показваща предупреждение и непозволяваща да се достъпи въпросното съдържание, предпазвайки по този начин потребителя.

Именно поради факта, че това е превантивна мярка, НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ IP АДРЕС НЕ СЕ СЪХРАНЯВА!

Ето защо, като доставчик на интернет услуги в България, имате възможност да се присъедините към проекта доброволно, като от наша страна ще получите достъп до платформата, посредством която ще можете да изтеглите „черния списък“ на сайтовете с детска порнографи, както и известия за неговите актуализации, като по този начин ще предоставяте на Вашите клиенти, достъп до един по-безопасен интернет – място, без сайтове, съдържащи открита сексуална експлоатация с деца.

Осигурете спокойствие на Вашите клиенти-родители, предпазете техните деца!


Включи се в проекта