• ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, МВР

Първа предварителна среща на Управителния съвет по проекта