• ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, МВР

Регионални обучения в България